2017-09-07 17:31:10

Naujas treniruočių grafikas 2017 - 2018 metams

 

 

JKD

Jeet kune do (Džit kiun do - kumščio perėmimo technika) yra kovos menas, kurį sukūrė Bruce Lee (1940 11 27 – 1973 07 20). Stiliaus tikslas – nebūti stiliumi ir kuo efektyviau ir greičiau nugalėti priešininką. Džit kiun do yra pats efektyviausias kovos stilius kovojant natūraliomis aplinkybėmis. Būtent toks, gyvenime pritaikomas, jis buvo kuriamas ir tobulinamas. Šiame kovos mene nėra sudėtingų technikų, čia nereikia išmokti standartinių judesių - visko išmokstama kūrybingai vertinant susidariusią situaciją ir improvizuojant. Čia nėra nereikalingų ir nepritaikomų veiksmų.

Istorija

Bruce Lee buvo pirmasis žmogus tuometinėje Amerikoje pradėjęs mokyti kung fu ne kinus. Toks jo elgesys nepatiko kinų bendruomenei, dėl ko Bruce Lee buvo iškviestas į dvikovą dėl teisės turėti savo mokyklą. Pasak kovą stebėjusios Bruce Leežmonos, kova truko apie 3 minutes ir baigės Bruce Lee pergale.

Nors kova buvo laimėta, tačiau Bruce Lee nebuvo patenkintas rezultatais. Jo manymu, kova truko per ilgai. Pagal jį, kova buvo tokia vien dėl to, kad kovos stiliai, kuriais buvo kovota, yra pernelyg suvaržyti ir stabdo natūralią žmogaus energiją.

Su tokia mintimi Bruce Lee pradėjo kurti stilių, kurio nevaržytų senovės kanonai ir taisyklės. Naująjį stilių jis pavadino Jeet Kune Do. Pagrindinė stiliaus mintis: Vienintelis kovos stilius - jokio stiliaus; Vienintelė riba - neturėti jokių ribų.

Apie stilių be stiliaus

Nemažai įtakos JKD stiliui turėjo Wing tsun „kung fu“ mokykla. Nenuostabu, atsižvelgus į tai, jog Bruce Lee kovos menų studijas pradėjo pas patį Yip Man ir ligi pat ankstyvos savo mirties tik jį tepripažino vieninteliu savo mokytoju. Vėliau Bruce Lee mokėsi savarankiškai. Tačiau iš Wing tsun Lee tepasiskolino tai, kas yra efektyviausia ir lengviausiai išmokstama. Jis pralaužė visus stiliuje esančius apribojimus ir kovoje nevaržomai naudojo visus reikalingus judesius ir veiksmus, kurie tik buvo reikalingi efektyviai kovai. Taip jis išpopuliarino savigynos principus: „čia ir dabar“. Nors JKD pagrindai įsisavinami nesunkiai, norint tapti meistru reikia gerai paplušėti ir išmanyti kitus kovos stilius.

Jeet kune do atstovas daugiausia vadovaujasi intuicija. Kovojant stegiamasi improvizuoti, bandyti tai, kas dar nebandyta. Labai svarbus vaidmuo suteikiamas dideliam judesių greičiui ir koordinacijai. Priešininkas yra aplenkiamas, jam nespėjus užbaigti smūgio ar kito veiksmo. Atakuojama staigiai ir galingai, tuo pačiu neeikvojant energijos nereikalingiems judesiams. Kovoji be stiliaus - esi nenuspėjamas – esi nenugalimas!

 

Kai per sekundės dalį Jūsų gyvybė atsiranda pavojuje, argi Jūs sakote: "Leiskite man įsitikinti, kad aš esu teisingoje stovėsenoje, rankų, kojų pozicija atitinka stiliui". Kai Jums gresia pavojus, argi Jūs kalbate apie metodą, kurį Jūs išsirinksite, kad apsigintumėte? Kodėl gi egzistuoja toks dvilypumas?

BRUCE LEE